søndag 26. oktober 2008

Søkeoppgaven

I søkeoppgaven har jeg sett på ordene lytte og fortelle. Lytte dukket opp 6 ganger, mens fortelle nøyde seg med beskjedne 2 ganger! Dette overrasket meg. Da norsk muntlig utgjør 1/3 av norskfaget hadde jeg trodd at dette også hadde blitt vektlagt mht ordvalg i læreplanverket.

Derfor søkte jeg også på ordet snakke for å se om resultatet ble annerledes da. Snakke dukket også opp kun 2 ganger, og jeg endret derfor søkeordet mitt til framføre. Også framføre dukket opp kun et beskjedent antall ganger; 3 ganger. Dette forundrer meg. Muntligheten er jo ment å være mer tilstede i alle fag nå, og spesielt i norskfaget; som også gir en egen karakter i denne disiplinen. Likevel dukker "muntlige" ord som fortelle, snakke og framføre opp henholdsvis 2 og 3 ganger.

1 kommentar:

Hildegunn sa...

ja - slike søkeoppgaver kan avdekke en del. Kanskje er det litt tilfeldig hvilke verb som brukes - og hvor ofte?